Nieuws

Home > Nieuws > Eerste Kamer akkoord met wijzigingen Arbowet

Eerste Kamer akkoord met wijzigingen Arbowet

24 januari 2017

Op 24 januari 2017 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel voor de gewijzigde Arbowet. Dit betekent dat de nieuwe Arbowet vanaf 1 juli 2017 ingaat.
Door de wijziging van de Arbowet wordt de adviserende rol van de bedrijfsarts en de verantwoordelijkheid van de werkgever wettelijk vastgelegd. Ook voorziet de nieuwe wet een actievere rol voor de medezeggenschap. Zo krijgt de medezeggenschap instemmingsrecht bij de benoeming van de preventiemedewerker.

Andere wijzigingen zijn:
 • Er moet verplicht een overeenkomst tussen werkgever en arbodienstverleners komen, met daarin de volgende punten:
  • de bedrijfsarts kan iedere werkplek bezoeken
  • de bedrijfsarts heeft een klachtenprocedure
  • de bedrijfsarts moet nauw samenwerken met de preventiemedewerker en de OR, personeelsvertegenwoordiging of belanghebbende werknemers
  • de bedrijfsarts honoreert in beginsel het verzoek om een second opinion
  • de bedrijfsarts adviseert over preventieve maatregelen
  • de bedrijfsarts meldt beroepsziekten aan het Nederlands Centrum voor Beroepsziekten
 • De invoering van een spreekuur voor werknemers door de bedrijfsarts, waarbij werknemers het recht krijgen een bedrijfsarts te kunnen raadplegen nog voordat ze ziek worden. Tevens krijgen werknemers recht op een second opinion bij een andere bedrijfsarts.
 • Ook moet de bedrijfsarts de mogelijkheid hebben om de werkvloer te bezoeken.
 • Inspectie SZW krijgt ruimere sanctioneringsmogelijkheden ten opzichte van werkgevers, arbodiensten en bedrijfsartsen. De Inspectie SZW gaat handhaven op de aanwezigheid van een basiscontract. Bij het niet melden van beroepsziekten kan er een boete worden gegeven.

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
 • Persoonlijke helpdesk
 • Cursussen & bijeenkomsten
 • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
 • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Voor het eerst sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog.

6 november | meer >>

Repareren sociale partners de duurverkorting van de WGA LGU?

Je hoort en leest veel over de duurverkorting van de WW van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Sociale partners zijn druk in de weer om te kijken ...

10 juni | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Paula van den Broek, Stg. Onderwijs Midden-Limbrug

Paula van den Broek is zeer te spreken over de service die de Sociale Zekerheidswijzer haar en haar school biedt.

27 september | meer >>