Nieuws

Home > Nieuws > Geen compensatie voor transitievergoeding spookwerknemer

Geen compensatie voor transitievergoeding spookwerknemer

13 maart 2017

Minister Asscher (SZW) vindt het in dienst houden van ‘spookwerknemers’ om maar geen transitievergoeding te hoeven betalen slecht werkgeverschap. Hij ziet geen reden waarom deze werkgevers in 2019 recht zouden hebben op de compensatie voor de transitievergoeding.
Dat schrijft Asscher in antwoord op vragen uit de Tweede Kamer. “Ik ben van mening dat het enkel in dienst houden van een werknemer om (nog) geen transitievergoeding te hoeven betalen niet getuigt van fatsoenlijk werkgeverschap.”

Compensatie voor transitievergoeding
In november 2016 stemde de ministerraad in met een wetsvoorstel om werkgevers die werknemers na twee jaar ziekte ontslaan (grotendeels) te compenseren voor de betaalde transitievergoeding. Deze wet kan op zijn vroegst op 1 januari 2019 ingaan. Het is de bedoeling dat hij geldt met terugwerkende kracht tot 1 juli 2015, toen de transitievergoeding werd ingevoerd.

Financieel risico voor werkgevers
Asscher ziet niet in waarom werkgevers ook zouden moeten worden gecompenseerd voor spookwerknemers. Het slapende dienstverband kent daardoor een financieel risico voor de werkgevers, waarschuwt de minister. “Een van de risico’s van een slapend dienstverband voor de werkgever is dat bij een later ontslag een hogere transitievergoeding verschuldigd is. De transitievergoeding wordt immers berekend aan de hand van de lengte van het dienstverband.”

Geen verwijtbaar handelen
Het feit dat een slapend dienstverband getuigt van slecht werkgeverschap, wil volgens Asscher niet automatisch zeggen dat een werkgever zich ook schuldig maakt aan verwijtbaar handelen. “De vraag of er in een dergelijke situatie ook sprake is van verwijtbaar handelen van de werkgever, zodanig dat hij een billijke vergoeding verschuldigd zou zijn, is ter beoordeling van de rechter aan de hand van de concrete feiten en omstandigheden van het geval.”

Misbruik van bevoegdheid
Werknemers die een slapend dienstverband aan de rechter voorlegden, kregen tot nog toe nul op het rekest, erkent Asscher.” Ook in hoger beroep is geoordeeld dat het slapend in stand houden van het dienstverband om op die manier te ontkomen aan het betalen van een transitievergoeding rechtens niet ongeoorloofd is en geen tekortkoming in de nakoming van de arbeidsovereenkomst of misbruik van bevoegdheid oplevert.”

Compensatie transitievergoeding onderwijs
Omdat het onderwijs eigenrisicodrager voor de WW is, wordt door deze sectoren het Awf nog niet gevuld. Het ministerie van OCW zal dat wel gaan doen om de regeling mogelijk te maken.

Bron: PW de Gids

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Voor het eerst sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog.

6 november | meer >>

Repareren sociale partners de duurverkorting van de WGA LGU?

Je hoort en leest veel over de duurverkorting van de WW van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Sociale partners zijn druk in de weer om te kijken ...

10 juni | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Marianne Top, Stg. Openbaar Onderwijs Groep Groningen

Ik heb het gevoel dat de adviseurs Sociale Zekerheid van Loyalis verstand van zaken hebben.

27 september | meer >>