Nieuws

Home > Nieuws > Hernieuwde uitval na volledig herstel

Hernieuwde uitval na volledig herstel

23 juni 2017

Een zieke werknemer heeft recht op doorbetaling van (een deel van) het loon gedurende maximaal 104 weken. Wanneer een werknemer na een periode van tenminste vier weken van volledig herstel opnieuw uitvalt, vangt deze termijn opnieuw aan. Een periode van arbeidsongeschiktheid eindigt wanneer de werknemer de ‘bedongen arbeid’ weer volledig verricht. Om die reden twisten partijen soms over de vraag of een werknemer de bedongen arbeid gedurende minstens vier weken weer volledig heeft verricht.
Alleen dan leidt hernieuwde uitval immers tot een loondoorbetalingsverplichting van opnieuw maximaal 104 weken.

Sprake van volledig herstel?
De kantonrechter Midden-Nederland oordeelde onlangs over de vraag of sprake was van volledig herstel gedurende minimaal vier weken. De werknemer in kwestie meldde zich ziek op 4 december 2014. Vanaf maart 2016 werkte hij weer fulltime waarbij hij op advies van de bedrijfsarts nog niet werd ingezet tijdens nachtdiensten. Per 26 september 2016 is de werknemer beter gemeld. Hij had toen inmiddels ook weer nachtdiensten. 

Op 6 januari 2017 meldde de werknemer zich opnieuw ziek. De werkgever heeft de loondoorbetaling vervolgens gestopt. Volgens de werkgever was de werknemer sinds december 2014 doorlopend arbeidsongeschikt geweest. De 104-wekentermijn zou daarmee ruimschoots zijn overschreden. De werkgever stelt daartoe dat de werknemer de bedongen arbeid in deze gehele periode nooit volledig heeft verricht. Zo werd hij aanvankelijk niet ingezet tijdens nachtdiensten en werkte hij vervolgens enkel op bepaalde locaties binnen de regio. Dit terwijl de nachtdiensten en het werken op alle locaties in de regio volgens de werkgever op basis van de arbeidsovereenkomst zouden behoren tot de bedongen arbeid. Werknemer vordert loondoorbetaling, stellende dat hij de bedongen arbeid weer verrichtte vanaf het moment waarop hij weer nachtdiensten had. Daarna is hij langer dan vier weken hersteld geweest voordat hij begin 2017 weer uitviel.

Naar het oordeel van de kantonrechter maken de nachtdiensten inderdaad deel uit van de bedongen arbeid. Om die reden heeft de werknemer de bedongen arbeid per 26 september 2016 weer volledig verricht. Dat de werkregio staat vermeld in de arbeidsovereenkomst, maakt niet dat de bedongen arbeid ziet op het werken in álle mogelijke locaties binnen die regio. Werknemer heeft slechts een voorkeur kenbaar gemaakt om dicht bij huis te werken. Daaruit volgt niet dat hij om gezondheidsredenen niet is ingezet op andere locaties. Concluderend heeft de werknemer na 26 september 2016 de bedongen arbeid verricht en is met de ziekmelding in januari 2017 een nieuwe loondoorbetalingsperiode van maximaal 104 weken van start gegaan. De loonvordering wordt daarom toegewezen.

Werkgevers doen er goed aan zich te laten adviseren over het volledig hersteld melden van een werknemer. Een werknemer die vlak voor afloop van de 104-wekentermijn volledig is hersteld, kan bij hernieuwde uitval immers opnieuw recht hebben op maximaal 104 weken loondoorbetaling.

Bron: hrpraktijk.nl

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Wetsvoorstel maakt deactivering quotum arbeidsbeperkten mogelijk

Ministerraad heeft wetsvoorstel 'deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering' aanvaard

20 februari | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Paula van den Broek, Stg. Onderwijs Midden-Limbrug

Paula van den Broek is zeer te spreken over de service die de Sociale Zekerheidswijzer haar en haar school biedt.

27 september | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Hennie Klootwijk, Carmelcollege

Met ruim vierduizend medewerkers heeft de afdeling personeelszaken van het Carmelcollege in Hengelo, dat als bestuursbureau voor veertien grote scholengemeenschappen in het land fungeert, de handen vol.

27 september | meer >>