Nieuws

Home > Nieuws > Jaarplanning SZW 2018

Jaarplanning SZW 2018

5 februari 2018

In de conceptjaarplanning staan per kwartaal de brieven, wetsvoorstellen en andere stukken genoemd die het ministerie van SZW in 2018 naar de Tweede Kamer wil zenden.
Voor het eerste kwartaal staan onder meer op de rol de evaluaties van de Wet pensioencommunicatie, de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding, de Wet flexibel opnemen bevallingsverlof.

In het tweede kwartaal worden onder meer het wetsvoorstel geboorteverlof, de vervanging van de DBA en de monitor Arbeid en Zorg.

In het derde kwartaal wil het ministerie een brief over transparantie van kosten die ten laste komen van pensioendeelnemers bij waardeoverdracht, een onderzoek inzicht uitvoeringskosten van pensioenfondsen en sancties, en een wetsvoorstel met maatregelen over ontslag, proeftijd, transitievergoeding, ketenbepaling, nul-uren en payroll naar de Tweede Kamer sturen.

In het laatste kwartaal volgen dan nog het wetsvoorstel Verzamelwet pensioenen en een overzicht van artikelen in de Pensioenwet die tot juridische procedures kunnen leiden en de evaluatie van de Wet werken na de AOW-gerechtigde leeftijd.

Bron: www.rijksoverheid.nl, 18 januari 2018

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Wetsvoorstel maakt deactivering quotum arbeidsbeperkten mogelijk

Ministerraad heeft wetsvoorstel 'deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering' aanvaard

20 februari | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Marianne van Tilburg, Gemeente Tilburg

Gemeente Tilburg heeft twee arbeidsvoorwaardenjuristen in dienst. Toch is soms extra juridische ondersteuning nodig of behoefte om even met anderen te sparren. Voor Marianne van Tilburg, P-deskundige (verzuim), is de Sociale Zekerheidswijzer daarom een uitkomst.

9 december | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Harry Berkvens, Fontys Hogescholen

Maken we de juiste keuzes? Zijn onze processen nog actueel? Dat zijn vragen waarmee Harry Berkvens, Teamleider Expertiseteam P&O, de helpdesk van de Sociale Zekerheidswijzer belt. Hij ziet het contact vooral als extern expertoverleg.

20 november | meer >>