Nieuws

Home > Nieuws > Overgangsrecht Wopo: kiezen tussen bijzonder en openbaar

Overgangsrecht Wopo: kiezen tussen bijzonder en openbaar

16 november 2016

Op 1 juli 2016 is de nieuwe cao PO in werking getreden, met daarin een sterk gewijzigde bovenwettelijke WW-regeling (Wopo). De opvallendste wijziging is wel dat de Wopo in twee varianten uiteen is gevallen, namelijk voor openbaar onderwijs en voor bijzonder onderwijs. De regeling voor bijzonder onderwijs is iets soberder. Dat komt doordat werknemers in het bijzonder onderwijs naast hun Wopo vaak ook recht hebben op een transitievergoeding.
Er is echter overgangsrecht waardoor ook werknemers uit het bijzonder onderwijs tot  in 2018 kunnen kiezen voor de Wopo-openbaar. Die keuze is niet altijd eenvoudig. We geven u hieronder een aantal aandachtspunten waarop u en uw werknemer bij deze keuze moeten letten.

NB: werknemers uit het openbaar onderwijs kunnen niet kiezen voor de Wopo-bijzonder, ook niet als die in hun geval voordeliger zou zijn.
 1. Transitievergoeding, overeengekomen vergoeding of geen vergoeding?
  Als de werknemer uit het bijzonder onderwijs gebruik wil maken van de Wopo-openbaar, is vereist dat het ontslag plaatsvindt via een vaststellingsovereenkomst. Bij deze vorm van ontslag heeft de werknemer géén recht op transitievergoeding. Kiezen voor de Wopo-openbaar betekent in principe dus afstand doen van de transitievergoeding. U kunt wel met de werknemer een vergoeding overeenkomen, die al dan niet even hoog is als de transitievergoeding. Dus:

  a. Heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als het ontslag niet via een vaststellingsovereenkomst loopt? Zo ja, hoe hoog is die vergoeding? Dit kunt u berekenen met een van de vele tools die daarvoor online beschikbaar zijn, bijvoorbeeld deze van de Rijksoverheid.

  b. Bent u bereid een vergoeding te betalen als het ontslag wel via een vaststellingsovereenkomst loopt en de werknemer voor de Wopo-openbaar kiest? Hoe hoog wilt u dan gaan? Denk daarbij ook aan de financiering. WW en Wopo worden gewoonlijk vergoed door het Participatiefonds. Een transitievergoeding of andere ontslagvergoeding moet u zelf betalen.
   
 2. Leeftijd en diensttijd
  De aanvulling op de WW en de reparatie-uitkering (reparatie van de verkorting van de WW-duur) zijn in de openbare en de bijzondere Wopo gelijk. Het verschil zit hem in het gedeelte daarna: de aansluitende uitkering. Die is afhankelijk van leeftijd en diensttijd. Diensttijd is daarbij alle onderwijsdiensttijd: ook bij andere onderwijswerkgevers, ook in andere onderwijssectoren. Alleen als er een onderbreking in de diensttijd zit van langer dan 14 maanden, telt de diensttijd die daarvóór ligt, niet meer mee.

  Let op het volgende:

  a. In sommige gevallen geeft de Wopo-bijzonder een langere aansluitende uitkering dan de Wopo-openbaar. Dat is mogelijk  voor werknemers onder de 42 jaar, en voor werknemers van 42, 43 of 44 jaar met veel dienstjaren. En het geldt ook voor werknemers van alle leeftijden met een diensttijd tussen de 1 en 5 jaar.

  b. Heeft de werknemer recht op uitkering tot zijn AOW? Bij de bijzondere Wopo is dat het geval als hij niet meer dan 10 jaar voor zijn AOW zit (dwz minstens 57 jaar en 3 maanden is) en een diensttijd heeft van minstens 12 jaar. Bij de openbare regeling geldt een leeftijd van minstens 55 jaar en een diensttijd van minstens 12 jaar. Als de werknemer bij de openbare Wopo een uitkering tot zijn AOW krijgt en bij de bijzondere Wopo niet, is de openbare Wopo (meestal veel) voordeliger.

  c. Als de werknemer in beide Wopo-regelingen recht op uitkering heeft tot zijn AOW, in welke fase van de uitkering bereikt de werknemer dan de AOW-leeftijd?
  • binnen de duur van de WW of de reparatie-uitkering (samen maximaal 38 maanden)? Dan is er geen verschil tussen de openbare en de bijzondere Wopo. 
  • binnen de duur van de gewone aansluitende uitkering uit de Wopo-bijzonder (maximaal 38 maanden na de WW of reparatie-uitkering)? Ook dan is er geen verschil tussen de openbare en de bijzondere Wopo. 
  • na afloop van de duur van de gewone aansluitende uitkering uit de Wopo-bijzonder? Dan is de Wopo-openbaar gunstiger. Bij de Wopo-openbaar treedt de daling van de uitkering van 70% naar 65% later op dan bij de Wopo-bijzonder (Dit kan een klein verschil zijn, en daarom misschien toch niet opwegen tegen het verlies van de transitievergoeding).

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
 • Persoonlijke helpdesk
 • Cursussen & bijeenkomsten
 • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
 • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Voor het eerst sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog.

6 november | meer >>

Repareren sociale partners de duurverkorting van de WGA LGU?

Je hoort en leest veel over de duurverkorting van de WW van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Sociale partners zijn druk in de weer om te kijken ...

10 juni | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Hennie Klootwijk, Carmelcollege

Met ruim vierduizend medewerkers heeft de afdeling personeelszaken van het Carmelcollege in Hengelo, dat als bestuursbureau voor veertien grote scholengemeenschappen in het land fungeert, de handen vol.

27 september | meer >>