Nieuws

Home > Nieuws > Overgangsrecht Wovo: kiezen tussen bijzonder en openbaar

Overgangsrecht Wovo: kiezen tussen bijzonder en openbaar

16 november 2016

Op 1 juli 2016 is de nieuwe cao VO in werking getreden, met daarin een sterk gewijzigde bovenwettelijke WW-regeling (Wovo). De opvallendste wijziging is wel dat de Wovo in twee varianten uiteen is gevallen, namelijk voor openbaar onderwijs en voor bijzonder onderwijs. De regeling voor bijzonder onderwijs is iets soberder. Dat komt doordat werknemers in het bijzonder onderwijs naast hun Wovo vaak ook recht hebben op een transitievergoeding.
Er is echter overgangsrecht waardoor ook werknemers uit het bijzonder onderwijs tot in 2021 kunnen kiezen voor de Wovo-openbaar. Die keuze is niet altijd eenvoudig. We geven u hieronder een aantal aandachtspunten waarop u en uw werknemer bij deze keuze moeten letten.

NB: werknemers uit het openbaar onderwijs kunnen niet kiezen voor de Wovo-bijzonder, ook niet als die in hun geval voordeliger zou zijn.
 1. Transitievergoeding, overeengekomen vergoeding of geen vergoeding?
  Als de werknemer uit het bijzonder onderwijs gebruik wil maken van de Wovo-openbaar, is vereist dat het ontslag plaatsvindt via een vaststellingsovereenkomst. Bij deze vorm van ontslag heeft de werknemer géén recht op transitievergoeding. Kiezen voor de Wovo-openbaar betekent in principe dus afstand doen van de transitievergoeding. U kunt wel met de werknemer een vergoeding overeenkomen, die al dan niet even hoog is als de transitievergoeding. Dus:

  a. Heeft de werknemer recht op een transitievergoeding als het ontslag niet via een vaststellingsovereenkomst loopt? Zo ja, hoe hoog is die vergoeding? Dit kunt u berekenen met een van de vele tools die daarvoor online beschikbaar zijn, bijvoorbeeld deze van de Rijksoverheid.

  b. Bent u bereid een vergoeding te betalen als het ontslag wel via een vaststellingsovereenkomst loopt en de werknemer voor de Wovo-openbaar kiest? Hoe hoog wilt u dan gaan? Denk daarbij ook aan de financiering. Van WW en Wovo betaalt u slechts 25%. Een transitievergoeding of andere ontslagvergoeding moet u helemaal betalen.
 2. Leeftijd en diensttijd
  De aanvulling op de WW en de reparatie-uitkering (reparatie van de verkorting van de WW-duur) zijn in de openbare en de bijzondere Wovo gelijk. Het verschil zit hem in het gedeelte daarna: de aansluitende uitkering. Die is afhankelijk van leeftijd en diensttijd. Diensttijd is daarbij alle onderwijsdiensttijd: ook bij andere onderwijswerkgevers, ook in andere onderwijssectoren. Alleen als er een onderbreking in de diensttijd zit van langer dan 14 maanden, telt de diensttijd die daarvóór ligt, niet meer mee.
  Let op het volgende:

  a. In sommige gevallen geeft de Wovo-bijzonder een langere aansluitende uitkering dan de Wovo-openbaar. Dat is mogelijk  voor werknemers onder de 42 jaar, en voor werknemers van 42, 43 of 44 jaar met veel dienstjaren.

  b. Heeft de werknemer recht op uitkering tot zijn AOW? Bij de bijzondere Wovo is dat het geval als hij niet meer dan 10 jaar voor zijn AOW zit (dwz minstens 57 jaar en 3 maanden is) en een diensttijd heeft van minstens 15 jaar. Bij de openbare regeling geldt een leeftijd van minstens 55 jaar en een diensttijd van minstens 12 jaar. Als de werknemer bij de openbare Wovo een uitkering tot zijn AOW krijgt en bij de bijzondere Wovo niet, is de openbare Wovo (meestal veel) voordeliger.

  c. Als de werknemer in beide Wovo-regelingen recht op uitkering heeft tot zijn AOW, in welke fase van de uitkering bereikt de werknemer dan de AOW-leeftijd?
  • binnen de duur van de WW of de reparatie-uitkering (samen maximaal 38 maanden)? Dan is er geen verschil tussen de openbare en de bijzondere Wovo. 
  • binnen de duur van de gewone aansluitende uitkering uit de Wovo-bijzonder (maximaal 38 maanden na de WW of reparatie-uitkering)? Dan is er qua uitkeringsduur geen verschil tussen de openbare en de bijzondere Wovo. Qua uitkeringshoogte mogelijk wel; zie daarover punt 3.
  • na afloop van de duur van de gewone aansluitende uitkering uit de Wovo-bijzonder? Dan is er qua uitkeringsduur geen verschil tussen de openbare en de bijzondere Wovo. Qua uitkeringshoogte mogelijk wel; zie daarover punt 3.
 3. De hoogte van het salaris
  De aanvulling op de WW en de reparatie-uitkering zijn bij de openbare en de bijzondere Wovo gelijk. Dat geldt echter niet voor de uitkering die daarna komt:

  a. De aansluitende uitkering is bij beide regelingen 70%, maar met verschillende maxima."
  • aansluitende uitkering Wovo-openbaar: maximaal 70% van €262 per dag, dit is ongeveer het niveau van het maximum van schaal 12 of LD.
  • aansluitende uitkering Wovo-bijzonder: maximaal 70% van de top van schaal 11 of LC.             

   Voor een werknemer met een salaris hoger dan een fulltime salaris volgens de top van schaal 11 of LC, is de aansluitende uitkering van de Wovo-openbaar dus hoger. 
            b. De aansluitende uitkering van de Wovo-openbaar blijft gedurende de hele uitkeringsduur op dezelfde hoogte.

Bij de Wovo-bijzonder krijgen werknemers met een uitkering tot de AOW-leeftijd, die pas na afloop van de duur van de gewone aansluitende uitkering de AOW-leeftijd bereiken, te maken met een nog lager maximum. Na de gewone aansluitende uitkering volgt dan de extra aansluitende uitkering, en die heeft een maximumgrondslag van 186% van het minimumloon. De uitkering is dan maximaal 130% van het minimumloon. 186% van het minimumloon, inclusief VT, staat ongeveer gelijk aan €3.100 per maand, inclusief VT en EJU. Als de werknemer meer dan dat verdiende, gaat zijn uitkering dus omlaag zodra de extra aansluitende uitkering ingaat.

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
 • Persoonlijke helpdesk
 • Cursussen & bijeenkomsten
 • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
 • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Voor het eerst sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog.

6 november | meer >>

Repareren sociale partners de duurverkorting van de WGA LGU?

Je hoort en leest veel over de duurverkorting van de WW van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Sociale partners zijn druk in de weer om te kijken ...

10 juni | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Gerdien Sikkelbein, ROC Midden Nederland

Ik loop in mijn werk geregeld tegen zaken aan waarvan ik me afvraag of daar ook voor onze school consequenties aan zitten. Denk aan veranderende wet- en regelgeving of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid.

27 september | meer >>