Nieuws

Home > Nieuws > Principe-akkoord aanpassing cao-hbo

Principe-akkoord aanpassing cao-hbo

17 maart 2017

De vakbonden en Vereniging Hogescholen hebben een principeakkoord bereikt over aanpassing van de CAO HBO.
In het akkoord is een eenmalige uitkering in november 2017 van € 500 en enkele belangrijke aanpassingen in de sociale zekerheid afgesproken. De CAO wordt verlengd tot 1 april 2018.

 • Sociale zekerheid
  De gewijzigde werkloosheidswet (WW) en de nieuwe Wet Werk en Zekerheid (WWZ) maakten het noodzakelijk de werkloosheidregeling voor het HBO aan te passen. In de huidige cao was daarom afgesproken dat er voor 1 januari 2017 een nieuwe regeling zou worden ingevoerd. Iets later dan gepland is het nu gelukt hierover overeenstemming te bereiken. Er zijn afspraken gemaakt over de werkloosheidsregeling, looptijd en loon. Voor het overige is de Wet Werk en Zekerheid onverkort van toepassing, dit betekent dat de regelgeving rondom de transitievergoeding ook geldt voor het HBO.
 • Opbouw en duur van de WW
  De maximum duur van de wettelijke WW is verkort naar 2 jaar. Ook wordt er in de nieuwe wetgeving minder snel WW opgebouwd. Wij zijn erin geslaagd om zowel de opbouw als de duur van de WW te repareren. In het HBO is nu afgesproken dat het derde WW-jaar volledig wordt gerepareerd. Concreet betekent dit dat u voor ieder jaar dat u gewerkt heeft, één maand WW opbouwt. 
 • Hoogte van de WW uitkering
  Anders dan in de wettelijke regeling is de hoogte van de uitkering de eerste twee jaar niet gemaximeerd. De uitkering is gedurende de eerste 6 maanden 75% van het laatst verdiende loon en daarna 70%. In het derde WW-jaar is de uitkering gemaximeerd op het maximum van schaal 12.
 • Aanvullende uitkering
  Na de WW-periode heeft de medewerker recht op een aanvullende uitkering mits hij 5 jaar gewerkt heeft in het onderwijs. Voor ieder jaar dat u werkt bouwt u één jaar aanvullende uitkering op. De totale maximum duur van de WW-uitkering en de aanvullende uitkering is 72 maanden. Ook voor deze aanvullende uitkering geldt een maximum van schaal 12.
 • Extra aanvullende uitkering
  Aanvullend is afgesproken dat de medewerker die ontslagen wordt in de periode van 10 jaar voor de AOW-leeftijd recht heeft op een extra aanvullende uitkering tot AOW-gerechtigde leeftijd. Deze extra aanvullende uitkering is 70% van het laatst verdiende loon met een maximum van 72% van het maximum van schaal 10. Zo wordt voorkomen dat de oudere medewerker vlak voor zijn pensioen in de bijstand komt als zijn (aanvullende) WW-uitkering is geëindigd.
 • Loon en Looptijd
  Bonden en de Vereniging Hogescholen hebben besloten de looptijd van de CAO met een jaar te verlengen In november 2017 ontvangt u een extra uitkering van €500 bij een voltijds-aanstelling.

Het totale pakket reparatie van de WW, de aanvullende uitkering en de extra aanvullende uitkering sluit nauw aan bij de afspraken in de overige onderwijssectoren. Met als verschil dat de maximale uitkering in het HBO hoger is dan in de andere sectoren.

Ledenbijeenkomsten
De bonden zijn van mening dat met deze regeling een goede invulling is gegeven aan het Sociaal Akkoord. Nu worden de leden geraadpleegd.

De tekst van het principeakkoord kunt hier nalezen.

Bron: AOb


Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
 • Persoonlijke helpdesk
 • Cursussen & bijeenkomsten
 • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
 • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Prinsjesdag 2017

Veranderingen op gebied van sociale zekerheid

20 september | meer >>

Repareren sociale partners de duurverkorting van de WGA LGU?

Je hoort en leest veel over de duurverkorting van de WW van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Sociale partners zijn druk in de weer om te kijken ...

10 juni | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Gerdien Sikkelbein, ROC Midden Nederland

Ik loop in mijn werk geregeld tegen zaken aan waarvan ik me afvraag of daar ook voor onze school consequenties aan zitten. Denk aan veranderende wet- en regelgeving of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid.

27 september | meer >>