Nieuws

Home > Nieuws > Regeling ketenbepaling bijzondere functies uitgebreid

Regeling ketenbepaling bijzondere functies uitgebreid

5 januari 2017

Minster Asscher van SZW breidt het aantal functies uit waarbij de ketenregeling bij cao buiten toepassing wordt verklaard.
De ketenregeling kan bij cao voor specifieke functies buiten toepassing worden verklaard als de minister van SZW daarvoor toestemming verleent. Op 30 juni 2015 is de ministeriële regeling gepubliceerd die bepaalt om welke functies het gaat (Regeling ketenbepaling bijzondere functies en hogere vergoeding kantonrechter). Met het toevoegen van functies in het primaire onderwijs en podiumkunsten is de regeling op 22 december 2016 uitgebreid. De nieuwe regeling is op 2 januari 2017 in de Staatscourant gepubliceerd.

De Regeling is nu uitgebreid met twee categorieën functies:
  1. Onderwijsgevend personeel of onderwijsondersteunend personeel met lesgebonden of behandeltaken, voor zover deze functie wordt uitgeoefend in verband met vervanging wegens onvoorzien ziekteverzuim op basis van een arbeidsovereenkomst met een looptijd van ten hoogste 14 dagen die is ingegaan in de maanden januari tot en met maart;
  2. Artistieke functies, artistieke steunfuncties en productie- of voorstellingsgebonden functies in de podiumkunstensectoren toneel en dans.

Reden voor de uitzondering voor onderwijsgevend personeel is dat bij uitval van een docent binnen het primair onderwijs de kinderen, gelet op de leeftijd, niet naar huis kunnen worden gestuurd. Er is altijd een vervanger nodig. Bij onvoorzien ziekteverzuim, zoals een griepgolf, kan dit niet op reguliere wijze worden opgevangen en zijn er extra leerkrachten nodig, maar alleen voor de duur van de onvoorziene omstandigheid.

Bron: www.awvn.nl

Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
  • Persoonlijke helpdesk
  • Cursussen & bijeenkomsten
  • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
  • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

AOW-leeftijd in 2023 niet omhoog

Voor het eerst sinds 2013 gaat de AOW-leeftijd niet omhoog.

6 november | meer >>

Repareren sociale partners de duurverkorting van de WGA LGU?

Je hoort en leest veel over de duurverkorting van de WW van maximaal 38 maanden naar maximaal 24 maanden. Sociale partners zijn druk in de weer om te kijken ...

10 juni | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Hennie Klootwijk, Carmelcollege

Met ruim vierduizend medewerkers heeft de afdeling personeelszaken van het Carmelcollege in Hengelo, dat als bestuursbureau voor veertien grote scholengemeenschappen in het land fungeert, de handen vol.

27 september | meer >>