Nieuws

Home > Nieuws > Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte

Tegemoetkoming voor lagere WW door ziekte

30 januari 2018

Minder inkomsten door ziekte leidt niet meer tot een lagere WW-uitkering. Werknemers die in het jaar voor hun WW-uitkering ziek waren en die aan alle voorwaarden voldoen, kunnen zich sinds 1 januari inschrijven voor een tegemoetkoming.
U betaalde uw werknemer vanwege zijn ziekte mogelijk minder loon in het jaar voordat hij WW kreeg. Met de loongegevens uit dat jaar berekenden UWV het WW-dagloon en daarmee bepaalden UWV de hoogte van de uitkering. Kreeg uw werknemer minder loon? Dan werd zijn dagloon lager en daardoor ook zijn uitkering lager. Geldt deze situatie voor uw werknemer? Dan kan hij misschien een tegemoetkoming krijgen. Want volgens nieuwe regels, mogen minder inkomsten door ziekte niet meer leiden tot een lagere uitkering. 

De tegemoetkoming geldt als uw werknemer direct vanuit een dienstverband werkloos werd en in het jaar voordat hij WW kreeg langer dan 12 weken ziek was. Als uw werknemer door die ziekte minder inkomsten had, werd zijn dagloon en daardoor zijn uitkering lager. Uw werknemer kan dan misschien een tegemoetkoming krijgen en eventueel een hoger dagloon.

Voorwaarden voor tegemoetkoming
Uw werknemer kan zich inschrijven voor een tegemoetkoming als hij aan de volgende voorwaarden voldoet:

 • De WW-uitkering ging in op of na 1 juli 2015 en voor 1 december 2017.
 • In het jaar voor zijn eerste werkloosheidsdag ontving uw werknemer in totaal meer dan 12 weken minder loon of een Ziektewet-uitkering omdat hij ziek was.
 • Het verschil tussen zijn oude en het nieuwe dagloon is meer dan 7%.

Het verschil tussen zijn oude en het nieuwe dagloon is meer dan 7% als uw werknemer door zijn ziekte:

 • langer dan 12 weken 30% minder loon kreeg, of een Ziektewet-uitkering kreeg van 70% van zijn sv-loon;
 • 6 maanden lang 15 % minder loon kreeg;
 • 9 maanden lang 10% minder loon kreeg;
 • 1 maand lang 30% minder loon kreeg en 2 maanden lang een Ziektewet-uitkering kreeg van 70% van zijn loon.

Voldoet uw werknemer aan alle voorwaarden? Schrijf hem dan in voor een tegemoetkoming. 

Inschrijven tegemoetkoming
Op uwv.nl leest u precies hoe u zich kunt inschrijven voor een tegemoetkoming. Dat kan tot en met 30 juni 2018. Waarschijnlijk in het najaar van 2018 hoort u dan of u de tegemoetkoming krijgt.


Wachtwoord vergeten
of nog geen abonnee?
sluiten
De Sociale Zekerheidswijzer van Loyalis is een uniek servicepakket dat P&O-medewerkers ondersteunt bij vragen en problemen op het brede terrein van de sociale zekerheid.

De voordelen van Sociale Zekerheidswijzer:
 • Persoonlijke helpdesk
 • Cursussen & bijeenkomsten
 • Altijd op de hoogte met de nieuwsbrief
 • Toegang tot onze kennisbank
voor werkgevers
Abonneer nu

Nieuws

meer nieuws >

Wetsvoorstel maakt deactivering quotum arbeidsbeperkten mogelijk

Ministerraad heeft wetsvoorstel 'deactivering en uitstel quotumheffing in het eerste jaar na activering' aanvaard

20 februari | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Marianne Top, Stg. Openbaar Onderwijs Groep Groningen

Ik heb het gevoel dat de adviseurs Sociale Zekerheid van Loyalis verstand van zaken hebben.

27 september | meer >>

Testimonials

meer testimonials >

Gerdien Sikkelbein, ROC Midden Nederland

Ik loop in mijn werk geregeld tegen zaken aan waarvan ik me afvraag of daar ook voor onze school consequenties aan zitten. Denk aan veranderende wet- en regelgeving of nieuwe ontwikkelingen op het gebied van de sociale zekerheid.

27 september | meer >>