25 mei 2020

Aanvullend geboorteverlof

Voor kinderen, die zijn geboren vanaf 1 juli 2020, hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Ook wil de wetgever de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken en moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. De werknemer kan pas aan het aanvullend geboorteverlof beginnen als het reguliere geboorteverlof is opgenomen. Hoe het verlof wordt opgenomen bepaalt de werknemer zelf. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar, of verspreid over de 6 maanden.

Loon tijdens aanvullend geboorteverlof

UWV verstrekt een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer. Als de werknemer met deze 70% onder het sociaal minimum komt, dan kan hij een toeslag bij UWV aanvragen.

Aanvulling cao

Het is mogelijk dat in de cao een bepaling is opgenomen dat de werkgever gedurende het opnemen van het aanvullend geboorteverlof een hoger percentage van het loon aan de medewerker moet uitbetalen. Kijk voor meer informatie op deĀ kennisbank.

Aanvragen van aanvullend geboorteverlof

De aanvraag bij het UWV kan vanaf vier weken voor de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen tot vier weken na de laatste dag waarop het verlof is opgenomen via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort van UWV worden ingediend.

Je hebt de volgende gegevens van de werknemer nodig:

  • de geboortedatum van het kind
  • het aantal weken dat hij het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken)
  • de ingangsdatum
  • de verklaring dat hij al het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen
  • of UWV de uitkering rechtstreeks aan u of aan uw werknemer moet betalen.

Deel dit artikel

Meest gelezen

Mag je het loon stopzetten als werknemer het re-integratieverslag te laat indient?

Nee, als werkgever mag je het loon niet stopzetten alleen omdat de werknemer het re-integratieverslag te laat indient. Volgens de wet in Nederland (artikel 7:629 lid 3 onder f BW) heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte, tenzij de werknemer zonder deugdelijke grond zijn WIA-aanvraag later indient dan voorgeschreven. Dit betekent dat de loonstop alleen gerechtvaardigd is als de werknemer geen geldige reden heeft voor het te laat indienen van de WIA-aanvraag.

Praktisch beoordelen, nieuwe tijdelijke maatregel

De demissionaire minister Van Gennip heeft een nieuwe tijdelijke maatregel voorgesteld, genaamd 'praktisch beoordelen', om de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen bij UWV te verminderen. Deze maatregel houdt in dat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling niet standaard een theoretische schatting wordt verricht, maar dat indien er sprake is van feitelijke verdiensten per einde wachttijd, deze bepalend worden voor de beoordeling.

Ministerraad stemt in met verlenging uitkering oudere werklozen

De Ministerraad heeft groen licht gegeven voor een verlenging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar. Dit betekent dat werkzoekende zestigplussers die moeite hebben om een nieuwe baan te vinden, ook in de komende jaren kunnen rekenen op een passend vangnet. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel goedgekeurd en zal het naar de Tweede Kamer sturen voor verdere behandeling.