25 mei 2020

Aanvullend geboorteverlof

Voor kinderen, die zijn geboren vanaf 1 juli 2020, hebben de partners van pas bevallen vrouwen recht op aanvullend geboorteverlof. Deze regeling zorgt ervoor dat partners extra tijd krijgen om te wennen aan hun nieuwe leven met een baby. Ook wil de wetgever de positie van vrouwen op de arbeidsmarkt versterken.

Het aanvullend geboorteverlof duurt minimaal 1 week en maximaal 5 weken en moet binnen zes maanden na de geboorte van het kind worden opgenomen. De werknemer kan pas aan het aanvullend geboorteverlof beginnen als het reguliere geboorteverlof is opgenomen. Hoe het verlof wordt opgenomen bepaalt de werknemer zelf. Bijvoorbeeld 5 weken achter elkaar, of verspreid over de 6 maanden.

Loon tijdens aanvullend geboorteverlof

UWV verstrekt een uitkering van 70% van het dagloon van de werknemer. Als de werknemer met deze 70% onder het sociaal minimum komt, dan kan hij een toeslag bij UWV aanvragen.

Aanvulling cao

Het is mogelijk dat in de cao een bepaling is opgenomen dat de werkgever gedurende het opnemen van het aanvullend geboorteverlof een hoger percentage van het loon aan de medewerker moet uitbetalen. Kijk voor meer informatie op deĀ kennisbank.

Aanvragen van aanvullend geboorteverlof

De aanvraag bij het UWV kan vanaf vier weken voor de eerste dag waarop het verlof wordt opgenomen tot vier weken na de laatste dag waarop het verlof is opgenomen via de Verzuimmelder in het werkgeversportaal of DigiPoort van UWV worden ingediend.

Je hebt de volgende gegevens van de werknemer nodig:

  • de geboortedatum van het kind
  • het aantal weken dat hij het verlof wil opnemen (1, 2, 3, 4 of 5 weken)
  • de ingangsdatum
  • de verklaring dat hij al het standaard geboorteverlof van 1 keer zijn werkweek heeft opgenomen
  • of UWV de uitkering rechtstreeks aan u of aan uw werknemer moet betalen.

Deel dit artikel

Meest gelezen

Vraag van de week

Een werknemer met een tijdelijk contract is ziek geworden en het contract loopt af voordat hij volledig hersteld is. Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemer in dit geval?

Wijziging re-integratieverplichtingen tweede ziektejaar ter internetconsultatie

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk een concept-wetsvoorstel in internetconsultatie gebracht om kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers meer duidelijkheid en wendbaarheid te bieden in het tweede ziektejaar.

Verlenging beleid kwijtschelden WIA-voorschotten

Het oplossen van de achterstanden voor de WIA-claimbeoordeling heeft de hoogste prioriteit. Uit de cijfers blijkt dat de achterstanden voor het eerst in jaren afnemen, maar dat UWV in ieder geval tot 2028 nog te maken zal hebben met achterstanden.