03 juli 2022

Wettelijke transitievergoeding voor ontslagen docent Bewegingsleer definitief

Het oordeel van het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden dat een hogeschool in het zuiden van het land aan een ontslagen docent bewegingsleer de wettelijke transitievergoeding moet betalen blijft in stand. Dat heeft de Hoge Raad op 24 juni geoordeeld.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Vraag van de week

Een werknemer met een tijdelijk contract is ziek geworden en het contract loopt af voordat hij volledig hersteld is. Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemer in dit geval?

Wijziging re-integratieverplichtingen tweede ziektejaar ter internetconsultatie

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk een concept-wetsvoorstel in internetconsultatie gebracht om kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers meer duidelijkheid en wendbaarheid te bieden in het tweede ziektejaar.

Recht op compensatie transitievergoeding bij slapende dienstverbanden?

Op 8 april 2013 is de ex-werknemer door ziekte uitgevallen. Het UWV heeft de loondoorbetalingsverplichting van werkgeefster tot 3-5-2016 verlengd door onvoldoende re-integratie-inspanningen (loonsa...