14 februari 2023

Maatstaaf is feitelijk verrichte arbeid, niet bedongen arbeid

Een werknemer is op basis van een tijdelijke arbeidsovereenkomst werkzaam als bedrijfsleider. Nadat hem werd verteld dat zijn overeenkomst niet wordt verlengd, werd hij tijdelijk aan het werk gezet als baliemedewerker.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Vaststellingsovereenkomst voldoende voor tussentijdse opzegging

UWV heeft hoger beroep aangetekend tegen de tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd via een vaststellingsovereenkomst. De kern van het geschil draait om het al dan niet recht hebben op een WW-uitkering na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Werknemers naderen pensioenleeftijd van 66 jaar

In 2023 bereikte de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers 65 jaar en 11 maanden, wat 3 maanden hoger was dan in het voorgaande jaar. Sinds 2013 volgt de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers over het algemeen de geldende AOW-leeftijd.

Nieuwe regeerakkoord: beperkte wijzigingen voor werkgevers en werknemers

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben overeenstemming bereikt over een regeerakkoord met nieuwe plannen voor werkgevers en werknemers. Dit keer zijn de voorgestelde aanpassingen in wet- en regelgeving voor personeel en arbeid relatief bescheiden in vergelijking met voorgaande regeerakkoorden.