07 februari 2023

Schouten besluit ineens tot uitstel van inwerkingtreding van bedrag

Op 18 januari 2023 beantwoordt minister Schouten de vele Kamervragen over het herziene wetsvoorstel en kondigt zij haar voornemen aan om de ingangsdatum uit te stellen tot 1 januari 2024.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Medische Expertise in conflictbeheersing

Bedrijfsartsen zijn niet alleen opgeleid in medische kennis, maar beschikken ook over een diepgaand begrip van de psychosociale aspecten van arbeid. Ze zijn in staat om de impact van stress, conflicten en andere werkgerelateerde factoren op de gezondheid van werknemers te beoordelen en te behandelen.

Veranderingen in kosten en dienstverlening voor eigenrisicodragers Ziektewet per 1 april 2024

Vanaf 1 april 2024 treden er belangrijke veranderingen op in de regels en tarieven voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet (ZW). Dit heeft betrekking op onder meer de berekening van het dagloon van zieke werknemers en de dienstverlening van het UWV.

Nieuwe cao provincies

Op 18 maart is binnen de sector provincies een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Deze nieuwe overeenkomst brengt verschillende wijzigingen met zich mee die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden van werknemers in deze sector.