01 februari 2023

Zieke werknemer volgt adviezen bedrijfsarts niet op

Een werknemer heeft het advies van de bedrijfsarts om in gesprek te gaan met zijn werkgever niet opgevolgd. Het gevolg? Er was sprake van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding. We nemen je mee in deze casus.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Vraag van de week

Een werknemer met een tijdelijk contract is ziek geworden en het contract loopt af voordat hij volledig hersteld is. Wat zijn de rechten en plichten van de werkgever en werknemer in dit geval?

Wijziging re-integratieverplichtingen tweede ziektejaar ter internetconsultatie

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft recentelijk een concept-wetsvoorstel in internetconsultatie gebracht om kleine en middelgrote werkgevers en hun werknemers meer duidelijkheid en wendbaarheid te bieden in het tweede ziektejaar.

Verlenging beleid kwijtschelden WIA-voorschotten

Het oplossen van de achterstanden voor de WIA-claimbeoordeling heeft de hoogste prioriteit. Uit de cijfers blijkt dat de achterstanden voor het eerst in jaren afnemen, maar dat UWV in ieder geval tot 2028 nog te maken zal hebben met achterstanden.