20 maart 2023

Deadline aanvragen eigenrisicodragerschap

Werkgevers kunnen twee keer per jaar – per 1 januari en per 1 juli – ervoor kiezen om eigenrisicodrager te worden voor de regeling Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten (WGA) of Ziektewet (ZW). Ook terugkeren van het eigenrisicodragerschap naar de publieke verzekering van UWV kan alleen op die momenten. Aanvragen moeten 13 weken van tevoren bij de Belastingdienst worden ingediend. Voor wijzigingen per 1 juli is de deadline 31 maart 2023.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Jurisprudentie: loonsanctie vanwege onvoldoende re-integratie-inspanningen

Kunnen werkgevers nu al rechten ontlenen aan het wetsvoorstel waarin het oordeel van de bedrijfsarts leidend wordt bij de RIV-toets? Nee, zo oordeelt rechtbank Gelderland.

Stijging WIA-beoordelingen vanwege langdurige coronaklachten

UWV heeft in 2022 1883 WIA-beoordelingen uitgevoerd bij mensen met als hoofddiagnose langdurige coronaklachten. In het merendeel van de gevallen zijn zij volledig arbeidsongeschikt verklaard. In de zorgsector is het aandeel WIA-beoordelingen vanwege corona groter dan in andere sectoren. Dat blijkt uit een eerste analyse van de cijfers door UWV.

Mag een werkgever de opname van betaald ouderschapsverlof weigeren?

Sinds 2 augustus 2022 heeft iedere werknemer recht op 9 weken (gedeeltelijk) betaald ouderschapsverlof. Maar mag je als werkgever deze opname van ouderschapsverlof weigeren? De rechtbank in Rotterdam boog zich over deze kwestie.