21 maart 2023

UWV mocht voorschot arbeidsongeschiktheidsuitkering niet verhalen op eigenrisicodrager

Het UWV mocht voorschotten op arbeidsongeschiktheidsuitkeringen voor zieke medewerkers niet verhalen op een schoonmaakbedrijf dat eigenrisicodrager is. Dit oordeelt de Centrale Raad van Beroep (CRvB) vandaag. Deze zaak speelde voor de aanpassing van de Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen (WIA) op 1 januari 2022. Deze uitspraak is dus alleen van belang in zaken die spelen voor de wetsaanpassing.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Hoge Raad: pensioenwet laat ruimte voor wijzigen van onvoorwaardelijke indexatie van pensioenaanspraken

De zaak De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de voor haar werknemers geldende pensioenregeling versoberd. Eén van de wijzigingen houdt in dat indexering van pensioenaanspraken voo...

Mogelijk eenmalig bedrag voor ouderen van Surinaamse herkomst

In het voorstel van het kabinet komen mensen die uiterlijk op 25 november 1975 in Nederland zijn gaan wonen, voorafgaand in Suriname woonden, destijds 18 jaar of ouder waren en ten minste 25 jaar i...

UWV mag voorschot WIA niet verhalen op de eigenrisicodrager

De rechtbank van Roermond stelt: “Dat UWV bevoegd is om een voorschot te verlenen bij WIA-aanvragen, betekent niet dat daaruit moet worden afgeleid dat dit voorschot dan ook – net als de vastgestel...