20 mei 2023

Gemiddelde pensioenleeftijd op niveau van 2020

Het CBS heeft de cijfers over de gemiddelde pensioenleeftijd in 2022 bekend gemaakt. In 2022 gingen 84.000 werknemers met pensioen, 12 procent minder dan een jaar eerder. Zij waren gemiddeld 65 jaar en 8 maanden oud. Dit is drie maanden hoger dan in 2021, maar nagenoeg gelijk aan de leeftijd van 2020.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Hoge Raad: pensioenwet laat ruimte voor wijzigen van onvoorwaardelijke indexatie van pensioenaanspraken

De zaak De Stichting Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft de voor haar werknemers geldende pensioenregeling versoberd. Eén van de wijzigingen houdt in dat indexering van pensioenaanspraken voo...

Mogelijk eenmalig bedrag voor ouderen van Surinaamse herkomst

In het voorstel van het kabinet komen mensen die uiterlijk op 25 november 1975 in Nederland zijn gaan wonen, voorafgaand in Suriname woonden, destijds 18 jaar of ouder waren en ten minste 25 jaar i...

Toerekening WIA-uitkering 60-plussers

Vereenvoudigde beoordeling Vanwege de oplopende achterstanden bij UWV is op 1 oktober 2022 de vereenvoudigde WIA-beoordeling voor de 60-plusser van start gegaan. De vereenvoudigde WIA-beoordeling g...