22 februari 2024

Het belang van een discriminatievrije werkomgeving

Een recente beslissing van het College voor de Rechten van de Mens gaat over hoe een school omging met een klacht over seksuele intimidatie op het werk. De situatie betrof een vrouwelijke docent die een melding maakte van grensoverschrijdend gedrag door een collega. Hoewel het niet bewezen was dat de docent slachtoffer was, vond het College dat de school niet genoeg had gedaan om te zorgen voor een werkomgeving zonder discriminatie.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Onderhandelingsakkoord HBO

De onderhandelaars in het hbo hebben een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt. Vanaf 1 juli 2024 krijgen alle hbo-medewerkers een salarisverhoging van 3 procent. Daarbovenop volgt in januari 2025 nog een verhoging van 4 procent. Daarnaast krijgen alle hbo-medewerkers twee keer een eenmalige uitkering van 485 euro bruto.

Vraag uit de praktijk

Mijn OOP-er heeft vakantie aangevraagd en toegekend gekregen. Vlak voor het opnemen van de vakantie wordt hij ziek. Hij gaat wel op vakantie. Mag ik die dagen gewoon afschrijven als vakantiedagen?

Toename tijdelijk contracten in het onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het aantal vaste contracten met bijna 900 afgenomen, terwijl het aantal tijdelijke dienstverbanden met meer dan duizend is toegenomen. Momenteel werkt bijna 23,2 proc...