22 februari 2024

Opzegging dienstverband door werkgever: hoe duidelijk moet het zijn?

In het recht zijn details vaak erg belangrijk, vooral bij conflicten op de werkvloer en wanneer arbeidscontracten worden beëindigd. De hoogste rechtbank van Nederland, de Hoge Raad, kijkt heel streng naar hoe duidelijk een werknemer heeft ingestemd met het beëindigen van zijn arbeidscontract. Deze regel heet de ‘duidelijk- en ondubbelzinnigheidsmaatstaf’ en vereist een heldere verklaring van de werknemer waarin hij duidelijk moet laten weten dat hij akkoord gaat met de beëindiging. Dit is belangrijk, omdat stoppen met werken grote gevolgen kan hebben voor de werknemer.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Mag je het loon stopzetten als werknemer het re-integratieverslag te laat indient?

Nee, als werkgever mag je het loon niet stopzetten alleen omdat de werknemer het re-integratieverslag te laat indient. Volgens de wet in Nederland (artikel 7:629 lid 3 onder f BW) heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte, tenzij de werknemer zonder deugdelijke grond zijn WIA-aanvraag later indient dan voorgeschreven. Dit betekent dat de loonstop alleen gerechtvaardigd is als de werknemer geen geldige reden heeft voor het te laat indienen van de WIA-aanvraag.

Praktisch beoordelen, nieuwe tijdelijke maatregel

De demissionaire minister Van Gennip heeft een nieuwe tijdelijke maatregel voorgesteld, genaamd 'praktisch beoordelen', om de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen bij UWV te verminderen. Deze maatregel houdt in dat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling niet standaard een theoretische schatting wordt verricht, maar dat indien er sprake is van feitelijke verdiensten per einde wachttijd, deze bepalend worden voor de beoordeling.

Ministerraad stemt in met verlenging uitkering oudere werklozen

De Ministerraad heeft groen licht gegeven voor een verlenging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar. Dit betekent dat werkzoekende zestigplussers die moeite hebben om een nieuwe baan te vinden, ook in de komende jaren kunnen rekenen op een passend vangnet. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel goedgekeurd en zal het naar de Tweede Kamer sturen voor verdere behandeling.