22 februari 2024

Startperiode WW gewijzigd voor Overheid en Onderwijs

Vanaf 1 januari 2024 zijn er veranderingen in de startperiode voor zelfstandigen. Deze periode begint niet meer elke maandag, maar op de eerste dag van elke maand. Ook is de duur van de startperiode verlengd van 26 weken naar 6 maanden.

Als je als voormalige werknemer als zelfstandige aan de slag wil tijdens deze periode, heeft UWV een positief advies nodig van je ex-werkgever. Dit advies moet worden ingediend met het formulier ‘Advies van ex-werkgever over re-integratie ex-werknemer’. Het is belangrijk dat UWV dit advies minstens 2 weken vóór de eerste dag van de maand ontvangt waarin de startperiode begint.

Als UWV het advies niet op tijd ontvangt, kan je mogelijk niet direct aan de slag als zelfstandige binnen de startperiode. In dat geval zal de startperiode pas ingaan vanaf de eerste dag van de volgende maand. Dit betekent dat je ex-werkgever langer verantwoordelijk blijft voor het betalen van je WW-uitkering. Om dit te voorkomen, moet je ex-werkgever zijn positieve advies op tijd naar UWV sturen.

De reden voor deze veranderingen is om ervoor te zorgen dat ex-werknemers de juiste uitkering krijgen. Met deze nieuwe regeling, waarbij de startperiode samenvalt met de betaalperiode, ontvang je altijd de juiste uitkering.

Bron: UWV

Deel dit artikel

Meest gelezen

Mag je het loon stopzetten als werknemer het re-integratieverslag te laat indient?

Nee, als werkgever mag je het loon niet stopzetten alleen omdat de werknemer het re-integratieverslag te laat indient. Volgens de wet in Nederland (artikel 7:629 lid 3 onder f BW) heeft de werknemer recht op loon tijdens ziekte, tenzij de werknemer zonder deugdelijke grond zijn WIA-aanvraag later indient dan voorgeschreven. Dit betekent dat de loonstop alleen gerechtvaardigd is als de werknemer geen geldige reden heeft voor het te laat indienen van de WIA-aanvraag.

Praktisch beoordelen, nieuwe tijdelijke maatregel

De demissionaire minister Van Gennip heeft een nieuwe tijdelijke maatregel voorgesteld, genaamd 'praktisch beoordelen', om de achterstanden in sociaal-medische beoordelingen bij UWV te verminderen. Deze maatregel houdt in dat bij de arbeidsongeschiktheidsbeoordeling niet standaard een theoretische schatting wordt verricht, maar dat indien er sprake is van feitelijke verdiensten per einde wachttijd, deze bepalend worden voor de beoordeling.

Ministerraad stemt in met verlenging uitkering oudere werklozen

De Ministerraad heeft groen licht gegeven voor een verlenging van de Wet inkomensvoorziening oudere werklozen (IOW) met vier jaar. Dit betekent dat werkzoekende zestigplussers die moeite hebben om een nieuwe baan te vinden, ook in de komende jaren kunnen rekenen op een passend vangnet. Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het voorstel goedgekeurd en zal het naar de Tweede Kamer sturen voor verdere behandeling.