19 april 2024

Veranderingen in kosten en dienstverlening voor eigenrisicodragers Ziektewet per 1 april 2024

Vanaf 1 april 2024 treden er belangrijke veranderingen op in de regels en tarieven voor werkgevers die eigenrisicodrager zijn voor de Ziektewet (ZW). Dit heeft betrekking op onder meer de berekening van het dagloon van zieke werknemers en de dienstverlening van het UWV. Hieronder volgt een overzicht van de wijzigingen:

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Medische Expertise in conflictbeheersing

Bedrijfsartsen zijn niet alleen opgeleid in medische kennis, maar beschikken ook over een diepgaand begrip van de psychosociale aspecten van arbeid. Ze zijn in staat om de impact van stress, conflicten en andere werkgerelateerde factoren op de gezondheid van werknemers te beoordelen en te behandelen.

Nieuwe cao provincies

Op 18 maart is binnen de sector provincies een nieuwe cao afgesloten met een looptijd van 1 januari 2024 tot en met 30 juni 2025. Deze nieuwe overeenkomst brengt verschillende wijzigingen met zich mee die van invloed zijn op de arbeidsvoorwaarden van werknemers in deze sector.

Is er sprake van werkgeversaansprakelijkheid na een bedrijfsongeval?

In een recente juridische uitspraak heeft de rechtbank een belangrijke beslissing genomen met betrekking tot werkgeversaansprakelijkheid na een bedrijfsongeval. De zaak draaide om een werknemer, werkzaam als lerares/teamleidster, die een verklaring voor aansprakelijkheid en schadevergoeding eiste van haar werkgever na een incident tijdens werkuren.