25 mei 2024

Werknemers naderen pensioenleeftijd van 66 jaar

In 2023 bereikte de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers 65 jaar en 11 maanden, wat 3 maanden hoger was dan in het voorgaande jaar. Sinds 2013 volgt de gemiddelde pensioenleeftijd van werknemers over het algemeen de geldende AOW-leeftijd.

Meer lezen..?.

U moet inloggen om deze pagina te kunnen bekijken!

Deel dit artikel

Meest gelezen

Vaststellingsovereenkomst voldoende voor tussentijdse opzegging

UWV heeft hoger beroep aangetekend tegen de tussentijdse beëindiging van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd via een vaststellingsovereenkomst. De kern van het geschil draait om het al dan niet recht hebben op een WW-uitkering na de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

Nieuwe regeerakkoord: beperkte wijzigingen voor werkgevers en werknemers

De coalitiepartijen PVV, VVD, NSC en BBB hebben overeenstemming bereikt over een regeerakkoord met nieuwe plannen voor werkgevers en werknemers. Dit keer zijn de voorgestelde aanpassingen in wet- en regelgeving voor personeel en arbeid relatief bescheiden in vergelijking met voorgaande regeerakkoorden.

Premiepercentages WGA en Ziektewet worden vervroegd kenbaar gemaakt

UWV maakt vanaf dit jaar de premies voor de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de Ziektewet (ZW) al half juli bekend, in plaats van begin september. Dit geeft werkgevers meer tijd om hun financiële planning en personeelsbeleid aan te passen.