11 juni 2024

Zieke werknemer volgt adviezen bedrijfsarts niet op

Een werknemer heeft het advies van de bedrijfsarts om in gesprek te gaan met zijn werkgever niet opgevolgd. Het gevolg? Er was sprake van een ontbinding van de arbeidsovereenkomst zonder toekenning van enige vergoeding. We nemen je mee in deze casus.

Wat is er aan de hand?

Een werknemer heeft zich ziek gemeld. De bedrijfsarts stelt vast dat er sprake is van een arbeidsconflict en stelt een interventieperiode voor, waarbij partijen met elkaar in overleg treden over het conflict. Het idee is om vervolgens te starten met re-integreren. De werknemer geeft geen gevolg aan de uitnodigingen van de werkgever om in gesprek te gaan. Het gevolg hiervan is een loonstop.

Deskundigenoordeel UWV

De werkgever vraagt een deskundigenoordeel aan bij UWV. UWV oordeelt dat de re-integratie-inspanningen van de werknemer onvoldoende zijn. Een overleg over het starten van mediation levert geen resultaat op. De werkgever gaat naar de rechter en vraagt om een ontbinding van de arbeidsovereenkomst.

Ontbinding vanwege verstoorde arbeidsverhouding

De kantonrechter ontbindt de arbeidsovereenkomst vanwege een verstoorde arbeidsverhouding. De werknemer heeft de adviezen van de bedrijfsarts om met zijn werkgever in gesprek te gaan na zijn ziekmelding niet opgevolgd. Dit terwijl hij hiertoe wel medisch gezien in staat was, aldus de bedrijfsarts.

Het opzegverbod tijdens de ziekte is niet van toepassing

De werkgever is geen transitievergoeding verschuldigd vanwege ernstig verwijtbaar handelen van de werknemer. De werkgever is ook geen billijke vergoeding verschuldigd, omdat de ontbinding van de arbeidsovereenkomst niet het gevolg is van ernstig verwijtbaar handelen van de werkgever.

Hoger beroep door het hof

In hoger beroep oordeelt ook het hof dat de arbeidsverhouding tussen partijen ernstig en duurzaam is verstoord. Het opzegverbod bij ziekte staat niet in de weg aan de ontbinding, omdat het verzoek is gebaseerd op een verstoorde arbeidsverhouding. De verstoorde arbeidsverhouding staat ook een herplaatsing in de weg. Het hof oordeelt net als de rechtbank dat de arbeidsovereenkomst ontbonden wordt wegens een verstoorde arbeidsrelatie, zonder toekenning van een vergoeding aan de werknemer.

ECLI:NL:GHAMS:2022:3661

Deel dit artikel

Meest gelezen

Onderhandelingsakkoord HBO

De onderhandelaars in het hbo hebben een nieuw onderhandelingsresultaat bereikt. Vanaf 1 juli 2024 krijgen alle hbo-medewerkers een salarisverhoging van 3 procent. Daarbovenop volgt in januari 2025 nog een verhoging van 4 procent. Daarnaast krijgen alle hbo-medewerkers twee keer een eenmalige uitkering van 485 euro bruto.

Vraag uit de praktijk

Mijn OOP-er heeft vakantie aangevraagd en toegekend gekregen. Vlak voor het opnemen van de vakantie wordt hij ziek. Hij gaat wel op vakantie. Mag ik die dagen gewoon afschrijven als vakantiedagen?

Toename tijdelijk contracten in het onderwijs

In het voortgezet onderwijs is het aantal vaste contracten met bijna 900 afgenomen, terwijl het aantal tijdelijke dienstverbanden met meer dan duizend is toegenomen. Momenteel werkt bijna 23,2 proc...